Σε ετοιμότητα το ΕΣΡ για την υποβολή των αιτήσεων για τις τηλεοπτικές άδειες

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το Συμβούλιο θα βρίσκεται σε συνεχή ανοιχτή διάσκεψη την Πέμπτη από τις 12.00 - 15.00. Σε ετοιμότητα το ΕΣΡ για την υποβολή των αιτήσεων για τις τηλεοπτικές άδειες. Την 11η Ιανουαρίου 2018, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2017, τα μέλη του ΕΣΡ θα βρίσκονται σε συνεχή «ανοικτή» διάσκεψη από τις 12.00 ώστε μετά την πάροδο της προθεσμίας...

(ώρα 15.00), να συνταχθεί σχετικό πρακτικό και να επισημοποιηθεί ο κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων.

− Η  παραλαβή των αιτήσεων θα γίνει  βάσει εντύπου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ

− Κατά την ημέρα και τις ώρες παραλαβής των φακέλων αιτήσεως δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων ή/και τηλεοπτικών συνεργείων στις εγκαταστάσεις του ΕΣΡ.

− Η δημοσιοποίηση του αριθμού των κατατεθεισών αιτήσεων και των φορέων θα γίνει με δελτίο τύπου μετά τη διάσκεψη της 11ης Ιανουαρίου.

− Η αποσφράγιση των φακέλων και η καταγραφή του περιεχομένου τους θα γίνει την Παρασκευή 12/1/2018, την Δευτέρα 15/1/2018 και, αν απαιτηθεί, την Τρίτη 16/1/2018.

− Κατά την αποσφράγιση θα παρίστανται κατ' ανώτατο όριο δύο άτομα από κάθε μία από τις αιτούσες.

− Δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων κατά την αποσφράγιση.

− Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα ακολουθήσει ουσιαστικός έλεγχος των κατατεθεισών αιτήσεων και του περιεχομένου τους προκειμένου το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη  συμμετοχής των υποψηφίων  στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού.

Πηγή: Το Βήμα

Κώστας Παπαζαχαρίου (10/1/2018)