Ανώτατο ορίου τιμής υπηρεσιών του ΟΤΕ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
H ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον έλεγχο των τιμολογίων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στις αγορές που κατέχει Δεσπόζουσα Θέση και της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεών της, προέβη, με Απόφαση Ολομέλειας στις 25 Ιουλίου, στον καθορισμό νέων ανώτατων ορίων τιμής (price cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.
Τα νέα ανώτατα όρια αφορούν -μεταξύ άλλων- τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ.
3,04 €λεπτά/λεπτό
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ
5,32 €λεπτά/λεπτό
Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP φιλοξενείται/
διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ
1,38 €λεπτά/λεπτό
* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια τιμών αναμορφώνονται από την ΕΕΤΤ κάθε χρόνο σύμφωνα με την ποσοστιαία μεταβολή του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. (Sofokleous10.gr)