ΕΕΤΤ: Κώδικας Δεοντολογίας Ηλεκτρον. Επικοινωνιών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απομένει, ώστε να τεθεί σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές από την ΕΕΤΤ. Ο Κώδικας, έχει ισχύ Κανονισμού, θέτει γενικές αρχές, διευκρινίζει διαδικασίες και προσδιορίζει με σαφήνεια τη συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών απέναντι στους καταναλωτές. O Κώδικας Δεοντολογίας είναι πλήρως διαθέσιμος εδώ.
© Κώστας Παπαζαχαρίου (31/07/2008)