Σε περιβάλλον σταθερότητας με το νέο ψηφιακό Χάρτη

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
ImageΝέες ισορροπίες σταθερότητας και ανάπτυξης στον τηλεοπτικό χάρτη της χώρας, δημιουργεί ο νέος Χάρτης Συχνοτήτων για τις ψηφιακές εκπομπές, ο οποίος πλέον, βάσει των όσων προβλέπει, δίνει τη δυνατότητα σε 14 τηλεοπτικούς σταθμούς να εκπέμψουν με τη νέα τεχνολογία σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας. Πρόκειται για αριθμό, ο οποίος επισημαίνεται ότι είναι διπλάσιος από εκείνο των νομίμως σήμερα λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, γεγονός που δίνει σε κάθε έναν από αυτούς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δύο ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, πιθανότατα, έναν ελεύθερης λήψης και έναν συνδρομητικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη κινούνται οι ιδιωτικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να πραγματοποιούν επενδύσεις στον τομέα, από τους πρώτους κιόλας μήνες της ερχόμενης χρονιάς.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα συνδρομητικής εκμετάλλευσης ψηφιακής συχνότητας, μπορεί να μην επιτρέπεται στο στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας -το οποίο θα αρχίσει από την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει από 3 έως 5 χρόνια (2012 ή 2015, αναμένεται το έτος της πλήρους μετάβασης στη νέα τεχνολογία εκπομπής)- δεν υπάρχει ωστόσο τέτοια πρόβλεψη για το στάδιο της κανονικής λειτουργίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με την ΚΥΑ (Επικρατείας και Μεταφορών) που θα εκδοθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα δοθεί το «πράσινο φως», για άμεση δραστηριοποίηση των ιδιωτών στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης στο πιλοτικό στάδιο (από την 1η Νοεμβρίου), χωρίς άλλα «γραφειοκρατικά» κωλύματα, αφού η πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απέμεινε δεν επαρκεί, αποφάσισε να υιοθετήσει και στην περίπτωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων την ίδια πολιτική που ακολούθησε για την έναρξη δραστηριοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Από το άναρχο «τοπίο» στο δομημένο περιβάλλον

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις περί ψηφιακής τηλεόρασης, όποιος δεν έχει δραστηριοποιηθεί στο πιλοτικό στάδιο λειτουργίας, δεν μπορεί να διεκδικήσει άδεια για ψηφιακές εκπομπές. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι, σύμφωνα πάντοτε με το νόμο, η πρόσβαση στην πιλοτική λειτουργία, αφορά μόνο τους νομίμως λειτουργούντες σήμερα τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλους «παίκτες», πλην των υφισταμένων.

Με τον τρόπο αυτό και βάσει των προαναφερθέντων δεσμεύσεων, δημιουργείται μια ισχυρά δομημένη και απολύτως καθορισμένη αγορά, στην οποία ουσιαστικά όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω των υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε εξαγοράζοντας κάποια από αυτές είτε μπαίνοντας ως μέτοχος.

Ετσι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, το τηλεοπτικό πεδίο της χώρας, αναμένεται να περάσει από το απολύτως άναρχο αναλογικό τηλεοπτικό «τοπίο» -στα χρόνια λειτουργίας του οποίου η ισχύς των αδειών λειτουργίας των καναλιών βασίστηκε κυρίως σε παρατάσεις, μια πρώτης υποτυπώδους αδειοδότησης- σε ένα σταθερό περιβάλλον δραστηριοτήτων με συγκεκριμένους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για την πολιτεία.

Αύξηση της ζήτησης στην τηλεοπτική παραγωγή

Σύμφωνα με τη νέα δομή του Χάρτη, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά της περιφέρειας και δεδομένων των νέων διευρυμένων δυνατοτήτων που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων συνεργειών μεταξύ τηλεοπτικών φορέων της περιφέρειας και του κέντρου, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία και εκμετάλλευση περιεχομένου που θα αφορά κατά τόπους περιοχές.

Επίσης, η διεύρυνση αυτή του αριθμού των καναλιών, εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ώθηση όσον αφορά τις ανάγκες, τόσο στον τομέα της παραγωγής (ψηφιακής) -ο οποίος αναμένεται να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη, ανάλογη με εκείνη των πρώτων χρόνων της ιδιωτικής τηλεόρασης- όσο και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους που σχετίζονται με αυτόν.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ